Make a blog

Reallove

2 years ago

အခ်စ္ရဲ႕ေက်းက်ြန္း

လူေတြဟာတစ္ခါတစ္ေလမွာအရမ္းခ်စ္ေတာ့အခ်စ္ရဲ႕ေက်းက်ြန္းျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္
2 years ago

အခ်စ္

အခ်စ္ဆုိတာသူမ်ားေတြအတြက္ေတာ့ဘဝရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပါေဇာ္အတြက္ေတာ့ဘဝၾကီးတစ္ခုလုံးပါညီမေလးရယ္